Príručka pre preclearov

Čí život žijete?

Príručka pre preclearov je preslávený návod na sebaprocessing, ktorý predstavuje prechod od predmetu Dianetiky k Scientológii. Obsahuje prelomové objavy, ktoré odhalili jav ŽIVOTNÉHO KONTINUA – v rámci ktorého každý človek preberá neschopnosti tých, ktorí umreli alebo odišli, až nakoniec už vôbec nežije svoj vlastný život. Nájdete tu teda odpovede na to, ako sa zbaviť všetkých tých častí „vás“, ktoré v skutočnosti nie ste VY. Táto kniha obsahuje: 

• Rozsiahlu úvahu s najkompletnejším opisom ideálneho stavu človeka 

Tému ľudskej mysle – ako funguje a jej základný účel 

Riadiace centrum – „vedomá jednotka vedomia“ mysle a akým spôsobom je PRÍČINOU tela a prostredia 

Pätnásť aktov sebaprocessingu, ktoré presúvajú človeka z pozície EFEKTU do stavu PRÍČINY – procesy takej sily, že táto kniha je dnes známa ako kniha zázrakov.

Táto pracovná verzia Príručky pre preclearov je špeciálne vytvorená pre jednoduché použitie pri processingu. Obsahuje miesto pre odpovede na auditovacie otázky a bude trvalým a úplným záznamom vášho vlastného prípadu, ktorý môžete použiť v budúcom processingu. Pri sebaprocessingu sa Príručka pre preclearov používa v kombinácii so Sebaanalýzou.