Problémy práce

Vneste poriadok a porozumenie do zmätkov v živote.

Život je zo siedmich desatín práca, z jednej desatiny rodina, z jednej desatiny politika a z jednej desatiny odpočinok. Tu je teda Scientológia aplikovaná na veľmi dôležitých sedem desatín existencie. 

Problémy práce obsahujú najvyššie princípy a zákony, ktoré sú uplatniteľné pri každom úsilí, pri každom probléme práce. Pretože toto sú objavy, ktoré oslovujú priamu podstatu týchto problémov a vysvetľujú, z čoho sa skladá život samotný. 

Objavy, ktoré sú tu podrobne popísané, obsahujú: 

• Anatómiu zmätku – a ako ho zvládnuť 

Náuku o stabilnom údaji – najzákladnejšie pravidlo o práci a žití 

• Anatómiu kontroly – a ako zmeniť „zlú kontrolu“ na dobrú 

• Anatómiu života ako hry – a pravidlá, podľa ktorých sa hrá 

• Tajomstvo „výkonnosti“ 

• Najzákladnejšie zložky života – Afinitu, Realitu a Komunikáciu 

• A tú najzákladnejšiu príčinu vyčerpania s účinnými scientologickými procesmi, ktoré navracajú energiu mladosti 

Teda nejde tu len o technológiu, ktorá prináša stabilitu na pracovisko, ale aj o zázračné procesy, ktoré všetkým prinavracajú radosť zo života. Toto je Scientológia.