Smernice FSM

0,00 

Kategória:

Popis

HCO-SMERNICA Z 12. DECEMBRA 1979R REVIDOVANÁ 8. NOVEMBRA 1984
Č. 7 SÉRIE O POĽNÝCH ČLENOCH PERSONÁLU – OTVORENÝ LIST PRE VŠETKÝCH POĽNÝCH ČLENOV PERSONÁLU

HCO-SMERNICA Z 9. MÁJA 1965RC – VYDANIE I
POĽNÍ AUDITORI SA STÁVAJÚ PERSONÁLOM