DIANETIKA: Pôvodná štúdia

Prvé prelomové objavy uvoľňujúce tajomstvá mysle

Dianetika: Pôvodná štúdia je prvý Ronov popis Dianetiky. Pôvodne koloval ako rukopis v kruhu pár priateľov, no čoskoro sa začal kopírovať a odovzdávať z ruky do ruky a doslovne obehol zemeguľu. Výsledná ústna propaganda priliala olej do ohňa. Na základe tisícov listov so žiadosťami o ďalšie informácie Ron usúdil, že jediný spôsob, ako zodpovedať všetky otázky, je napísať knihu. Tou knihou bola Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví, ktorá je dnes najpredávanejšou knihou o mysli. Zistite, čím to celé začalo. Tu totiž nájdete základné objavy a rovnice Dianetiky, medzi ktoré patria:

• Prvotné axiómy Dianetiky – axiómy, na ktorých stojí celý tento predmet 

• Objav dynamického princípu existencie, ktorý poháňa všetky formy života – PREŽI! 

• Štyri dynamiky, na ktoré sa delí život a ktoré udávajú prežitie človeka 

• Objavenie a zloženie reaktívnej mysle 

• Engramy – jediný zdroj iracionálneho správania 

• Moc príkazu v každom engrame, ktorá pred Dianetikou bránila ich odhaleniu a zvládnutiu 

• Analytická myseľ, jej funkcia a spôsob, ako operuje 

• Prvý opis stavu Clear, jeho vlastností a potenciálu 

• A najmä – zákony navracania, ktoré vysvetľujú ako a prečo auditing funguje 

Tu sú teda základné objavy, ktoré Ron použil na vytvorenie prvých Clearov – objavy, ktoré umožnili vyvinúť technológiu, ktorú môže použiť každý človek a začať tak klírovať planétu. Objavy, ktoré nájdete jedine v Dianetike: Pôvodnej štúdii.